Výstava představuje čtyři oblasti země

Výstava představuje čtyři oblasti spolkové země, které byly zapsané do seznamu světového dědictví UNESCO. Jsou to dóm ve Špýru, římské dědictví v Trevíru, kulturní krajina horního údolí středního Rýna a nejmladší místo světového dědictví – úsek římského limitu v Porýní - Falci.

„Je to část severní hranice říše římské, vedoucí kdysi Germánií,“ uvedla numismatička a pracovnice pro styk s veřejností Kateřina Vobořilová z Českého muzea stříbra.

Tato čtyři místa světového dědictví jsou rovnoměrně rozložena na území spolkové země s bohatou historií a kulturou a představují její vynikající pamětihodnosti.

„Tato výstava putuje světem již od roku 2007. Představila se například ve Španělsku, Japonsku a Číně. Hlavním posláním výstavy je nejen představit krásy spolkové země Porýní – Falc, ale zároveň navázat mezinárodní vztahy,“ doplnila Vobořilová.

Kde jinde by měla být podle slov Vobořilové výstava představena, než v Kutné Hoře, která letos oslaví patnáct let od zapsání do seznamu světového dědictví UNESCO.

Po proslovech přišlo na řadu umělecké vystoupení souboru Ars Cameralis, který přednesl hudbu evropských panovnických dvorů čtrnáctého a patnáctého století.

Výstava bude otevřena ve výstavním sále kutnohorského Hrádku od třiadvacátého dubna do třicátého května tohoto roku a následně bude putovat do Muzea T. G. M. v Rakovníku.