Ustanovení národní kulturní památkou znamená, mimo jiné, že iluminace do budoucna nebude smět opustit území republiky bez přímého souhlasu vlády České republiky.

Podle Petry Ulbrichové z oddělení ochrany kulturních památek se jedná o mimořádně cenné bohemikum, o jehož hodnotě památkáři vůbec nepochybují. Iluminaci z patnáctého století lze podle ní srovnat pouze s fragmentem Dalimilovy kroniky, který již před časem zakoupila Národní knihovna. Také tento zlomek v příštích měsících prohlásí česká vláda národní kulturní památkou.

Kutnohorská iluminace z konce patnáctého století je v celoevropském kontextu unikátní svým detailním vyobrazením práce horníků v dolech i následné úpravy rudy, včetně uměleckého zpracování stříbra a ražby mincí. V popředí iluminace je stylizovaný pohled na nádvoří Vlašského dvora s mincířskými šmitnami.

Kutnohorská iluminace se stane ozdobou velké mezinárodní výstavy na téma umění za vlády Jagellonců, kterou Středočeská galerie otevře na jaře 2012 v Jezuitské koleji v Kutné Hoře.

Mimořádně kvalitní dílo z konce patnáctého století je v celoevropském kontextu unikátní svým detailním vyobrazením práce horníků v dolech i následné úpravy rudy, včetně uměleckého zpracování stříbra a ražby mincí. V popředí iluminace je stylizovaný pohled do Vlašského dvora s mincířskými šmitnami. Od středověku nebyla tato ojedinělá knižní malba nikdy veřejně vystavena. Dílo bylo vždy znalci považováno za jednu z nejvýznamnějších iluminací vzniklých na sever od Alp.