Tvůrcem myšlenky celého projektu je ředitel galerie Felixe Jeneweina v Kutné Hoře Aleš Rezler. Ten každoročně osloví čtyři malíře z různých koutů republiky, a ti se pak nechávají čtrnáct dní inspirovat Jeneweinovými obrazy a volně na jeho tématiku navazují.

Kdo zná alespoň trochu jeho dílu, tomu je jasné, že o žádné krajinky nebo zátiší se jednat nebude. Proto se pro tuto příležitost také výborně hodí zpustlé prostory bývalé hasičárny a malířům slouží i jako jedna z inspirací.

Každého jedince osloví z Jeneweinových obrazů něco jiného. To, co však všechny jeho obrazy spojuje je jistá mortalita. „Já jsem z tohoto tématu trochu vybruslila. Nedávno jsem se vrátila z Lisabonu, kde mě velmi zaujala architektura tamních hřbitovů, a tak jsem se zaměřila hlavně na jejich malbu. Dále mě také zaujal tento dům, v kterém tvoříme, a proto se na mých plátnech vyskytují i části domu,“ vysvětlila myšlenku tvé tvorby absolventka fakulty výtvarného umění v Brně Barbora Lungová.

V dalším koutě domu našli vhodné místečko ke svému tvoření další dva mladí umělci. „Já jsem se v tomto projektu snažil navázat na to, co už jsem dělal předtím v Praze, a to na malování květin. V tomto případě maluji hřbitovní kvítí. Květiny obecně vždy znamenaly na obrazech pomíjivost. A s těmi hřbitovy se to dá krásně spojit,“ vysvětlil svoje pojetí Aleš Růžička. Ten je absolventem Akademie výtvarného umění v Praze. Společnost v jedné místnosti mu dělala jeho přítelkyně a kolegyně Šárka Zadáková. Její inspirace Jeneweinem byla opět úplně jiného rázu. Na jejích plátnech byly vidět především postavy. „Čím déle si pro〜hlížím katalog s Jeneweinovými obrazy, tím víc mě inspirují. Velice se mi například líbí krajina jeho děl, a tak ji přenáším i na ty své. Do krajiny na obrazech potom zasazuji svoje nápady spojené s osobními zážitky,“ prozradila Šárka Zadáková, která den před odjezdem do Kutné Hory promovala na VŠUP v Praze. Oba ještě prozradili, že minulý rok se stejného projektu zúčastnil jejich kamarád, jehož prostřednictvím se o tom dozvěděli a přijeli se tehdy do Kutné Hory podívat. Akce je velmi zaujala, a proto byli potěšeni, že se letos mohou sami zapojit.

Osmý ročník sympozia současného výtvarného umění dnes končí. Veřejnost může zhlédnout vzniklé obrazy začátkem září v Galerii Felixe Jeneweina ve Vlašském dvoře. V dnešních dnech ovšem ve Vlašském dvoře probíhají úpravy topení, a proto se plán výstav možná o něco posune.