Na zahajovacím večeru konečně vystoupí již v loňském roce přislíbený houslový virtuos Pavel Šporcl se špičkovou cimbálovou slovenskou romskou kapelou Romano Stilo. „Koncert připravujeme společně s Městským Tylovým divadlem,“ řekla Hromádková.

Druhý festivalový večer je věnován výročí šesti set let farnosti u svatého Jakuba. Poprvé se na festivalu představí Jihočeská komorní filharmonie, dále Pražský rozhlasový sbor a sólisté Ludmila Vernerová, Martina Kociánová, Milan Vlček a Roman Vocel. Dirigentem koncertu bude František Drs. V jejich provedení zazní kantáta Antonia Vivaldiho Gloria D dur“, Mozartovo Divertimento D dur a Mše C dur zvaná Korunovační.

„Třetí večer bude patřit milovníkům opery. Vybrali jsme pro ně árie a scény ze světových oper,“ poznamenala Hromádková. V podání sólistky Státní opery Praha Jany Sibery zazní mimo jiné v bravurní interpretace árie Královny noci (Kouzelná flétna), árie Olympie (Hoffmannovy povídky) či árie Violetty (La Traviata). Mezzosopranistka Ester Pavlů si vybrala např. árii Dalily (Samson a Dalila), mladý a sympatický italský tenorista Luciano Mastro si určitě získá publikum oslnivými výškami v árii Vévody (Rigoletto), Fausta, dona José (Carmen) a slavnou árií Kalafa (Turandot), se slavným závěrečným „Vincero“, kterým bude večer zakončen. S orchestrem opery Divadla J. K. Tyla v Plzni tento koncert připraví dirigent František Drs.

Závěr festivalu bude tradičně patřit opeře. „V provedení souboru opery Divadla F. X. Šaldy v Liberci, jeho hostů z domácích i zahraničních scén, pěveckého sboru Ještěd a dětského pěveckého sboru Carola uvedeme dvě nejslavnější operní jednoaktovky Sedláka kavalíra od Mascagniho a Komedianty Leoncavalla,“ prozradila Hromádková. Představení je nastudováno v italském originále. V režii Michaela Taranta a v hudebním nastudování šéfa opery Divadla F.X.Šaldy dirigenta Martina Doubravského vystoupí v hlavních rolích Gabriela Kopperová, Dagmar Žaludková, Rafael Alvaréz, Nikolaj Višńakov, Anatolij Orel a Pavel Vančura.