Ten připadne na středu 27. listopadu. Brány středisku rané péče v ulici Na Sioně se otevřou od devět hodin dopoledne.

Akce se uskuteční v rámci celostátní kampaně Týden rané péče. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý program.

Dozvědí se, co je raná péče. Dostanou možnost vyzkoušet si pomůcky, které personál střediska využívá.

Budou si moci prohlédnout prostory střediska a děti si zde budou moci pohrát.

Od 9:30 do 11:30 hodin bude na programu konzultace s klinickou logopedkou Andreou Wiesnerovou Od patnácti do šestnácti hodin proběhne hodina muzikoterapie s Markétou Sieglovou