Díky pozoruhodnému počinu galerie se sbírkové fondy instituce rozrostly za uplynulou dekádu o stovku nových sbírkových předmětů. Pozvání k letošnímu sympoziu přijali výtvarníci Josef Hnízdil, Aldin Popaja, Martin Salajka a Karel Štědrý.

Tato čtveřice po čtrnáct dní vytvářela v provizorních ateliérech v prostorách bývalé hasičárny v kutnohorské Lierově ulici díla reflektující Jeneweinovu práci a osobnost a konfrontující obojí se současným výtvarným názorem.
Jakým způsobem přistupovali současní autoři k zadanému tématu?

Josef Hnízdil

Nejstarší z účastníků letošního sympozia má zdánlivě k Jeneweinovi nejblíže. „Felix Jenewein je osobnost mně velmi blízká, myslím, že jsme napojeni na stejnou frekvenci co se týká vnímání i způsobu vyjádření toho, co chceme říci. Nemohu ovšem říct, že bych nějak bezprostředně reagoval na jeho odkaz, jde spíš skutečně o jakési vnitřní souznění,“ vysvětlil doyen 10. ročníku sympozia Jenewein – Kutná Hora.

Aldin Popaja

Také další z účastníků sympozia má k jeneweinovským mortálním tématům svým způsobem blízko, jako rodák z bosenského města Jajce se přímo účastnil válečné vřavy v bývalé Jugoslávii. „V Kutné Hoře jsem vycházel z tématu, kterým se zabývám již zhruba rok, vychází z Bosny, ze středověkých hřbitovů. Nejpřímější cestou k Jeneweinovi bylo tedy vztáhnout moji práci na sympoziu k jeho hrobce na kutnohorském hřbitově,“ naznačil směr svých úvah Popaja.

Martin Salajka

Devětadvacetiletý rodák z Uherského Hradiště absolvoval pražskou Akademii výtvarných umění v ateliéru Michaela Rittsteina. „Věnoval jsem se vyloženě jeneweinovským motivům, jednak proto, že mi je Jeneweinův symbolismus hodně blízký a také proto, že mě baví studovat práci jiných malířů a snažit se jejich dílu porozumět, převzít například některý motiv z jejich díla a zpracovat ho po svém,“ poodhalil svůj přístup k tématu Salajka.

Karel Štědrý

Čerstvý absolvent pražské VŠUP, pětadvacetiletý malíř z hlavního města byl nejmladším účastníkem sympozia. „Nechtěl jsem se dělat vyloženou reinterpretaci Jeneweinova díla, hledal jsem něco méně obvyklého. Nakonec pomohla trochu náhoda, při návštěvě u hrobky Felixe Jeneweina mě zaujaly zadní strany náhrobků na místním hřbitově, svou strukturou a geometrií, tak odlišnou od té přední, reprezentativní strany určené pohledům kolemjdoucích,“ uvedl Karel Štědrý.

Nové přírůstky se představí v září

Jak se čtveřice výtvarníků popasovala se zadáním sympozia a které nové obrazy rozhojnily sbírkový fond galerie bude moci veřejnost poprvé spatřit na vernisáži výstavy věnované X. ročníku sympozia současného výtvarného umění Jenewein – Kutná Hora. Ta je naplánována od 2. do 28. září letošního roku do Galerie Felixe Jeneweina.