Sraz všech účastníků se uskutečnil v dopoledních hodinách v Městských sadech u železničního přejezdu nedaleko Středovy pekárny. Čtyřkilometrovou procházkou provázel se svým odborným výkladem všechny přítomné Pavel Novák. „Naše kroky směřovaly na kutnohorské opomíjené předměstí Karlov. Tato městská část není příliš atraktivní, ale má poměrně zajímavou historii," podotkl průvodce Pavel Novák.

Na Karlově se nachází hned několik zajímavých míst, která rozhodně stojí za zmínku. „Účastníci měli možnost se seznámit blíže sjednotlivými objekty, kde bývaly například šibenice, továrny, huťě a mnoho dalších míst," dodal průvodce. Následně se skupinka účastníků přemístila na další zapomenuté předměstí – na dolní Žižkov. „Cestou jsme pohovořili o dalším zapomenutém předměstí, které místní občané příliš jako předměstí nevnímají a to je Vrchlice," popsal další místo, které účastníci společně navštívili, Pavel Novák.

I toto místo, včetně odborného výkladu, bylo pro všechny přítomné velice přínosné. „Na tomto místě se nacházela celá řada podniků, které byly nějak spojeny s vodou. Takže především mlýny, lázně, pivovary, haltýře na ryby a mnoho dalších," popsal Novák. Na účastníky a členy klubu čekaly také stanoviště s občerstvením, které zajistili členové cyklokroužku. Na své si přišly také děti, které společně se svými rodiči dorazily do cíle. Ten byl na Dolním Žižkově u Čížkovy skály. Tam se děti zapojily do soutěží a opéct si i vuřty.