Spolu s ní děti a paní učitelky ve výstavní síni vítala knihovnice z dětského oddělení Jitka Chraščová. Pro děti byl připraven zábavný program.

Plnily rozmanité úkoly. Hádaly hádanky, četly připravený text, odpovídaly na zvídavé otázky knihovnice. Hovořilo se také o knížkách, třeba o tom, jak se vyrábí. Knihovnice s dětmi hovořila i o tom, jak to chodí v knihovně. Pak se pouštěl jeden díl animovaného seriálu pro děti, který pojednával o tom, jak hlavní hrdinové vyrazili právě do knihovny.

Poté, co děti splnily všechny připravené úkoly, obdržely z rukou Jitky Chraščové knížku a pamětní list na památku.