Zbyňka Šolcová absolvovala Pražskou konzervatoř ve třídě české legendy harfové hry prof. Libuše Váchalové. Již jako studentka získala 1.cenu na soutěži komorních souborů v belgickém Neerpeltu v duu s harfenistkou Janou Bouškovou. Komorní a sólové hře se věnuje po celá léta své hudební kariéry. V průběhu let spolupracovala s mnoha významnými interprety a komorními soubory, např. s Virtuosi di Praga a Oldřichem Vlčkem. Již dvě desítky let působí v souboru Duo Per la gioia s 1.flétnistou SOČR Mariem Mesanym.

Na koncertních pódiích se pravidelně setkává se špičkovými sólisty, jako je mezzosopranistka Andrea Kalivodová, mezzosopranistka Martina Kociánová, sopranistka Hana Jonášová, flétnista Jan Machat, houslista Jaroslav Svěcený, houslistky Silvie Vlčková a Pavla Franců a další. Její jméno figuruje na titulech mnoha CD, rozhlasových i televizních záznamů u nás i v dalších zemích Evropy. Věnuje se také hudební kompozici. Skládá hudbu pro harfu, případně pro sólový nástroj s doprovodem harfy. Vlastní skladby pro harfu představila, mimo jiné, při sólovém recitálu v rakouském Salzburgu pro spolek Maria-Anna-Mozart-Gesellschaft Salzburg, který se specializuje na hudbu žen-skladatelek.