Velký zájem byl o oživené prohlídky samotné tvrze. Její účastníci nahlédli do středověké krčmy nebo černé kuchyně a přesvědčili se, že intriky mocných mají velmi dlouhou tradici.