Benefiční koncert se uskuteční 7. července od 19 hodin v chrámu sv. Barbory. Vystoupí americký sbor Yale Alumni Chorus (YAC) spolu se Smíšeným pěveckým sborem Smetana z Hradce Králové. Představí se rovněž harfistka Hana Müllerová - Jouzová a tenorista Michał Dziedzic. Repertoár koncertu bude rozmanitý. Posluchači se mohou těšit na hudbu od Vivaldiho či Johna Ruttera. Zazní ale i lidové písně. Stěžejním dílem večera bude Otčenáš od Leoše Janáčka. Vystoupení je součástí koncertního turné sboru YAC, který se v Praze účastní hudebního festivalu Prague Summer Nights.

Dvacet let práce s lidmi bez domova

Výtěžek z koncertu bude věnován kutnohorské charitě na práci s lidmi bez domova a novou noclehárnu pro ženy. Služby lidem bez domova poskytuje již 20 let charitní Středisko Atrium a jeho vedoucí Slávka Kunášková připomněla, že je v tomto jediné v celém regionu.

„Znamená to dvacet let pomoci lidem bez domova a dvacet let zkušeností práce s těmito lidmi. Jsou to lidé bez přístřeší, sociálně vyloučení, etnické menšiny nebo lidé ohrožení rizikovým způsobem života,“ shrnula.

| Video: Youtube

Z důvodu nedostatečné kapacity nebyla dosud poskytována ženám služba noclehárny. To se nyní změní. „Od města Kutná Hora máme nově zapůjčeny větší nebytové prostory ve zděné budově, která donedávna sloužila jako archiv městské knihovny. Prostory v tuto chvíli procházejí rekonstrukcí a vznikne zde noclehárna pro ženy,“ řekl ředitel charity Robert Otruba.

Ve zprávě charity však stojí, že rekonstrukce je finančně náročná a charita je vděčná za finanční podporu partnerů. Služby lidem bez domova dosud podpořili Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové, Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec, Církev bratrská Kutná Hora a Římskokatolická farnost Arciděkanství Kutná Hora.

Zkušenosti z Anglie

Nyní se k podpoře přidá i páteční benefice. Karel Vrbík, organizátor Prague Summer Nights, že kutnohorskou charitu doporučilo Velvyslanectví USA v České republice.

„Během svých studií v anglickém Birminghamu jsem viděl výsledek špatného sociálního systému. Každou zimu tam umrzlo několik lidí bez domova a většina společnosti se nad tím vůbec nepozastavila. Mnoho lidí, se kterými jsem mluvil, přežívali hlavně díky pomoci různých dobrovolníků. Uvědomil jsem si, že sociální podpora nejen pro ženy bez domova je i v naší zemi velmi zapotřebí,“ naznačil, proč jej myšlenka benefice pro charitu tak zaujala.