Po slavnostním nástupu a šerpování následoval oblíbený úklid parketu, na kterém předtím přistál déšť mincí.

První tanec byl tradičně určen maturantům a jejich pedagogům. Ten další pak především pro studenty a jejich rodiče. Po nich již následovala volná zábava, kterou hudebně podpořila kapela Paragraf 202.