Velkou inspirací pro práce Luďka Filipského, žijícího a tvořícího v Kutné Hoře, je bezesporu místo jeho bydliště, konkrétně chrám sv. Barbory a jeho vitrážemi prozářený interiér. Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 19. března od 16 hodin.

Malíř, grafik a sochař Luděk Filipský vystudoval u Antonína Pelce a Jana Smetany na Akademii výtvarných umění v Praze. Jeho díla jsou zastoupena v celé řadě českých i zahraničních galerií – konkrétně se jeden z jeho obrazů nachází ve stálé expozici GASK Stavy mysli / Za obrazem. Luděk Filipský žije a tvoří v Kutné Hoře, ve které nachází inspiraci pro své práce.