„Maturiťák“ tříd 4S a 4V oborů sociální činnost a veřejnoprávní činnost začal předtančením, nástupem maturantek a pokračoval slavnostní chůzí po červeném koberci. Studentky si pak užily šerpování a tance s učiteli a především s rodiči.

Zástupkyně studentek poděkovaly za podporu pedagogickému sboru a hlavně rodičům! A mimochodem, v obou třídách je celkem 49 děvčat a žádný kluk. Takže, když píšeme o maturantkách pouze v ženském rodě, není to omyl, ani genderová nekorektnost, je to skutečnost.

Zdroj: Youtube

Historie SOŠ a SOU řemesel je dlouhá. Vzdělávací činnost zahájila již v roce 1988. Tomuto datu předcházela rychlá výstavba školní budovy v Čáslavské ulici. Po roce 1989 se původní výlučně stavbařské zaměření výuky změnilo a škola se stala univerzálním zařízením pro přípravu mládeže, převážně řemeslných profesí.

Ze 16. Dobročinného plesu Diakonie v Čáslavi.
OBRAZEM: V hotelu Grand se v pátek tančilo na plesu Diakonie

Jelikož se mohou udržet jenom silné školy s velkým počtem žáků, došlo ke slučování škol. Ke škole se přidalo SOU strojírenské, SOU místního hospodářství a SOU stavební Čáslav. Později došlo ke sloučení se SOU oděvním a Rodinnou školou.

Zdroj: Youtube

V současnosti je škola moderním a stále se rozvíjejícím školským zařízením s širokou nabídkou oborů. Nabízí čtyřleté maturitní a dvouleté nástavbové obory, ale také tříleté obory učební. Ze všech oborů nalézají žáci úspěšné uplatnění v praxi.

Státní zámek Žleby.
Filmaři natáčejí ve Žlebech pohádku O vánoční hvězdě, sníh museli přivézt

Maturitní ples si užili nejen maturantky, ale také rodiče a pedagogický sbor. Ještě zbývá věc nejdůležitější a tou je úspěšné složení maturitní zkoušky. A potom? Už jen start k profesní a životní kariéře!

Zdroj: Youtube