Dějištěm dnes už neodmyslitelné součásti kutnohorského kulturního dění s více než regionálním přesahem se stanou především známé sakrální prostory, zejména chrám sv. Barbory, kostel sv. Jana Nepomuckého a kaple Božího těla, které ožijí stylově pestrým spektrem vybrané hudby od středověku po dnešek. Festival je kromě jiného pověstný nezaměnitelným principem tvůrčí dílny, kdy interpreti se ke společnému výkonu scházejí až na místě, aby připravili výsledný zvukový tvar skladeb, s jakými se v běžném koncertním provozu stěží kdy setkáme.

close MHF Kutná Hora v chrámu sv. Barbory. info Zdroj: Deník/Jan Šmok zoom_in MHF Kutná Hora v chrámu sv. Barbory.

To vše je umocněno vyspělým interpretačním uměním, včetně komorní souhry. I letos uslyšíme houslistu Romana Patočku, francouzského klarinetistu Michela Raisona, hobojistu Viléma Veverku, fagotistu Jana Hudečka, hornistku Kateřinu Javůrkovou, klavíristku Terezii Fialovou, nově soubor Schola Gregoriana Pragensis, smyčcové Graffe kvarteto ad. Program se i tentokrát pochlubí nejedním mezižánrovým přesahem, ba přímo překvapením – recitací Komenského Labyrintu světa v podání Marka Ebena s varhanním doprovodem Michaely Káčerkové, dále s „hlasem varhan na magických místech“, jež v lodi sv. Barbory rozezní varhanice Katta, nebo koncertem z děl komponujících žen příznačně nazvaným „Les Femmes Fatales“. Lákavou a bezprecedentní dominantou festivalu bezpochyby bude grandiózní výkon jednoho z kmenových interpretů dosavadních ročníků – klavíristy Konstantina Lifschitze.

| Video: Youtube

Pēteris Vasks: Ovoce ticha / MHF Kutná Hora 2021

Předloni to bylo jeho monumentální souborné provedení Beethovenových klavírních sonát, letos na ně naváže čtyřmi koncerty z pilířů klávesové tvorby Johanna Sebastiana Bacha, včetně Goldbergových variací a Umění fugy. Letošní výrazný i vítaný bachovský akcent – byť mimo jubilejní výročí – doplní slovenský houslista Milan Pala kompletním provedením Bachových Sonát a Partit pro sólové housle.

Koncerty budou umístěny do chrámu sv. Barbory, kostela sv. Jana Nepomuckého, kaple Božího těla, kavárny Blues Café a do kostela Zvěstování Panny Marie v Bohdanči u Kutné Hory. Vstupenky jsou v předprodeji na webových stránkách festivalu, v síti Colosseum Ticket a v Informačním centru v Kutné Hoře