„Dva roky byl festival zasažený pandemickou situací a s ní souvisejícími opatřeními. Ta znemožnila účast většiny zahraničních umělců a vynutila si změny programové i realizační. Letos se festival dostává zpátky do tradičního formátu a přivítá více než desítku zahraničních i tuzemských hudebních osobností, které se zřídka setkají na jednom pódiu,“ potvrdila výkonná ředitelka festivalu Alena Turková.

Festival nabídne devět koncertů a proběhne tradičně na několika místech v Kutné Hoře i mimo ni. Návštěvníci se podívají do chrámu sv. Barbory, kostela sv. Jana Nepomuckého, kostela sv. Jakuba, kaple Božího těla a také do kostela Zvěstování Panny Marie v Bohdanči.

Posluchači se mohou například na díla soudobých autorů i klasiků. Zazní například symfonie Ejhle člověk! brněnského skladatele Františka Gregora Emmerta. Uvedeny budou i houslové Růžencové sonáty Heinricha Ignaze Bibera v kontrastu se skladbami Pascala Dusapina.

Zmínku zaslouží i uvedení raných preludií Olivera Messiaena v kontrastu s 24 preludiemi Alexandra Scriabina doplněné o původní autorsky zamýšlené scénické osvětlení exponované v chrámu sv. Barbory. Chybět ale nebudou ani skladby Antonína Dvořáka, Josefa Suka, Fryderyka Chopina či Ludwiga van Beethovena.

Účinkující: 15. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora
Klavír: Piers Lane, Terezie Fialová
Klavír a harmonium: Jan Simon
Housle: Milan Pala, Roman Patočka, Pavel Šporcl, Lenka Torgersen, Miroslav Ambroš
Viola: Karel Untermüller
Viola da gamba: Michal Raitmajer, Hana Fleková
Violoncello: Jiří Bárta
Klarinet: Michel Raison
Fagot: Jan Hudeček
Varhany: Adam Viktora, Viktor Darebný
Theorba: Jan Krejča
Sbor: Učitelský pěvecký sbor Tyl, Studentský sbor Gaudeamus, Zdeněk Licek – sbormistr
Zdroj: mfkh.cz

Od svého založení v roce 2008 si Mezinárodní hudební festival Kutná Hora získal pověst regionální události nadregionálního významu v oblasti komorní hudby v České republice. Od založení je festival specifický svým zaměřením na uvádění děl soudobých autorů vedle klasických skladeb, které zaznívají ve vzájemné synergii. Takový model se za 15 let osvědčil a dopomohl vychovat aktivní posluchačstvo, které soudobou hudbu vyhledává. Festival je atraktivní jak pro poučené publikum, tak i širokou veřejnost, místní nadšence a podporovatele, kteří se k odkazu festivalu dlouhodobě hlásí.