V předvečer oficiálního zahájení se ve svíčkami osvícené kapli Božího těla představila harfistka Jana Boušková, která koncert uvedla skladbou čáslavského rodáka Jana Ladislava Dusíka spolu s violoncellistou Jiřím Bártou.

close Mezinárodní hudební festival Kutná Hora 2020. info Zdroj: www.mfkh.cz zoom_in Zahajovací koncert začal slavnostně skladbami Felixe Mendelssohna, na který navázalo Eben Trio v premiérové úpravě Smyčcového kvartetu č. 1, Kreutzerova sonáta od Leoše Janáčka pro klavírní trio Miloše Štědroně. Tradičně precizně provedený komorní program završili hudebníci, kteří tráví celý týden v Kutné Hoře přípravou večerních koncertů, skladbou Franze Schuberta.

V pondělí proběhly další dva rozmanité koncerty zahrnující soudobou hudbu i audiovizuální dílo.

Vstupenky na následující koncerty jsou v prodeji na místě hodinu předem. Výjimkou je už vyprodaný koncert Katta a Hradišťan 27. srpna. Program naleznou zájemci na webu a facebooku festivalu.