Dokument se snaží zachytit historii i jiné tradice než jen té, se kterou je Čáslav neodmyslitelně spjata v postavě Jana Žižky.
"Mám na mysli tradici úcty k Panně Marii. V průběhu staletí přicházeli lidé do Čáslavi, aby nacházeli povzbuzení, útěchu a posilu právě v blízkosti matky Ježíšovy. A my, díky tomuto dokumentu, chceme lidem ukázat, že stále existují místa, kde lidé mohou načerpat dobro, a že mezi taková místa patří i Čáslav, konkrétně malá kaple pod vysokou věží," prozradil čáslavský duchovní Dmytro Romanovský.
V průběhu večera se příchozí, kromě promítání dokumentu, mohou těšit také na duchovní poezii v podání Katky Rýznarové nebo diskusi s archeologem Filipem Velímským.