Hrádek

Návštěvníci zde za jednu korunu navštívili okruh I. Město stříbra a výstavy „Mozaika různých uměleckých pohledů na svět“ a „Co nového v muzeu“. Druhou jmenovanou výstavou, která představila nové přírůstky ve sbírkách ČMS za tento rok, navíc provedl v 11 a ve 13 hodin její kurátor Josef Kremla. Příjemná atmosféra již čtvrtým rokem panovala na Burze knih, organizované muzejní knihovnicí Evou Entlerovou, Hons. Nabídka knih byla opravdu široká a bonusovým zážitkem bylo setkání s autorem Markem Lauermannem, který zde kromě jiných knih prodával tu svou: „Přepsali se, tak jsem tady – příběh Dagmar Lieblové“, kutnohorské židovské dívky, která přežila druhou světovou válku. Populární byla také výtvarná dílna ve výstavě „Mozaika různých uměleckých pohledů na svět“, kde si děti i dospělí mohli vyrobit placku – odznak se svým vlastním designem. Prostranství před Hrádkem a přilehlá Barborská ulice žila jarmarkem, kde voněl svařák, trdelník i levandule. Tržištěm procházelo také mnoho turistů, kteří byli nadšeni místní atmosférou i hezkým dárkovým zbožím.

O úžasnou tečku za celým dnem se postaral soubor Cuthna Antiqua a Eliška Tesařová koncertem „Sefardské písně“ (středověké písně španělských Židů).

Návštěvnost: 783 návštěvníků, 1 expozice, 2 výstavy, důl: 300 návštěvníků, večerní koncert 67 návštěvníků = 2.716 vstupů, samotný jarmark navštívilo přes den zhruba 1500 návštěvníků z řad individuálních tuzemských turistů ale také zahraničních turistů cestujících ve skupinách (Rusko, Čína).

Kamenný dům

V Kamenném domě to ovšem také žilo. Prohlídky expozice „Královské horní město“ probíhaly každou hodinu a vždy na ně čekala pěkná skupinka zájemců. Expozici I. „Lapidárium“ si návštěvníci mohli prohlédnout individuálně. Během celého dne bylo také plno ve výtvarné dílně, kde si mohli zájemci vlastnoručně vyzkoušet výrobu skleněných vinutých perel.

Návštěvnost: 380 návštěvníků, 2 expozice, 1 výstava = 1.140 vstupů

Tylův dům

V rodném domě J. K. Tyla byly za jednu korunu otevřeny dvě stálé expozice: „J. K. Tyl“ a „Kutnohorské podzemí a jeho průzkum“. Ale velkému zájmu se dle očekávání těšila výstava „Rekapitulace“ kutnohorské autorky – akademické malířky Jitky Jelínkové, která zájemce osobně provedla svou výstavou v 10, 14 a 15 hodin.
Návštěvnost: 235 návštěvníků, 2 expozice, 1 výstava = 705 vstupů
„Děkujeme všem návštěvníkům z Kutné Hory i okolí, že strávili sobotní den s námi – v expozicích, výtvarných dílnách, na komentovaných prohlídkách nebo na jarmarku, i když počasí moc nelákalo vyrazit ven. Jsme rádi, že se naše akce setkávají s takovým zájmem a pozitivní odezvou. Budeme se těšit při další příležitosti – v sobotu 9. prosince při zahájení Vánoční výstavy,“ doplňuje na závěr Edita Dvorská, hlavní organizátorka doprovodných akcí v Českém muzeu stříbra.

Návštěvnost
Hrádek: 2.716 vstupů
Kamenný dům: 1.140 vstupů
Tylův dům: 705 vstupů
CELKEM: 4.561 vstupů

Edita Dvorská, marketing a PR