V kostelech sv. Petra a Pavla žáci zahráli původní klavírní skladby na kostelní varhany, čtyřručně je doprovázela učitelka hudby Petra Bělohlávková. „Děti jsou z toho unešené, protože i miniaturní klavírní skladba zahraná na královském nástroji působí v dětských očích velkolepým dojmem“, prozradila Petra Bělohlávková.

Zdroj: Youtube

V evangelickém kostele navíc proběhlo slavnostní zahájení výstavy obrázků mladé hendikepované malířky Elišky Svobodové. Pro děti i dospělé byla nachystaná historická úniková hra, na jejímž konci byl poklad, tentokrát k tématu 600. výročí Čáslavského sněmu. Četlo se z bible, zazněla hudba a došlo i na noční filmový klub. Zájemci si mohli koupit bibli nebo fairtradové zboží, tedy kávu, čaj či čokoládu.

Noc Kostelů v chrámu svaté Barbory a v katedrále Sedlec.
OBRAZEM: Lidem se otevřel chrám svaté Barbory i kostel sv. Štěpána v Malíně

Na závěr proběhlo historicky první ekumenické setkání na Kostelním náměstí. Zpívalo se, probíhal ekumenický dialog a modlitba za město Čáslav a jeho obyvatele. Četla se také přání, která účastníci Noci kostelů psali během večera a noci ve všech třech svatostáncích.

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů. V roce 2009 se otevřely se také kostely a modlitebny na několika místech v České republice. V letošním roce proběhla akce ve 1218 kostelech a modlitebnách. Při Noci kostelů má veřejnost příležitostí poznat kulturní hodnotu kostelů, seznámit s křesťanstvím či získat nové přátel. Čáslavští toho využili měrou vrchovatou.