Ta zahrnovala od 19 hodin netradiční prohlídku Vlašského dvora a Muzea středověkých mučicích nástrojů. Ve sklepeních se také objevil hledaný zloděj královského stříbra, který byl podroben výslechu a po zásluze potrestán dle Manuálu práva útrpného. Návštěvníci si mohli jako suvenýr odnést vlastnoručně raženou minci z královské mincovny.

Autor: Vilém Dvořák