Nejdříve zazněla skladba Jana Klusáka Priápeia pro hoboj v podání Viléma Veverky. Dále zahrála Helena Jiříkovská, Petr Zdvihal, Karel Untermüller a Jiří Bárta skladby od Samuela Barbera. Zazněla i Sonatina pro hoboj a klavír, op. 24, koncert pro klavír a smyčce, op. 40, The Fruit Of Silence a Smyčcový kvartet h moll, op. 11.

Další koncert je na programu dnes od 17:00 hodin v kostele svatého Jana Nepomuckého. Zahraje opět Konstantin Lifschitz.

Adam Plavec