Hodina Země je největším celosvětovým happeningem. Kampaně se po celé planetě tradičně účastní miliony lidí a zhasínají i nejznámější světové památky. V minulosti zhasínala světla i neonové poutače na náměstí Times Square v New Yorku, potemněla socha Ježíše Krista v Riu de Janeiru nebo Eiffelova věž v Paříži. Letošní ročník Hodiny Země byl pořádán pod heslem Zhasínáme fosilní energetiku. Jeho posláním bylo upozornit na negativní dopady využívání fosilních paliv a potřebu jejich postupného útlumu za současného nahrazení čistými obnovitelnými zdroji. Česká republika se do Hodiny Země zapojuje od roku 2010.