Na cestu jim svítila světla uvnitř vydlabaných dýní, které podél hlavní trasy od hřbitova napříč obcí rozestavili členové místního sboru dobrovolných hasičů. Ti zároveň plnili nejen funkci hlavních organizátorů, ale i dozoru na bezpečnost. Děti měli cestou průvodce: kromě pekelnice také bílou paní. U starého kouzelného stromu se museli strašidlům upsat na jmennou listinu. Pokud ustáli děsivé čertovo překvapení, který na děti číhal za stromem, získali jako dar za svou odvahu sladkou odměnu. Na závěr se všichni sešli v prostorách místního kulturního sálu, kde si malí i velcí užili promítání filmu. 

Fotografie z průvodu naleznete v přiložené galerii.