Kácovská pouť byla původně spojována s postavou svatého Liberáta, patrona Kartága. Hlavní událostí byla mše svatá v místním kostele Narození Panny Marie. Roku 1578 objevil maltský archeolog A. Bosio římské katakomby. V nich se nalezly ostatky Liberáta a dalších světců.

Zdroj: Youtube

Hraběnka Toskánská, majitelka zdejšího panství, požádala papeže o jednu z těchto relikvií a nechala ji roku 1734 uložit v kácovském kostele. Od té doby putovali k ostatkům mučedníka Liberáta poutníci z celé země, aby zde hledali posilu a energii.

Z akce Sázavské kapely 21. srpna 2021.
Nad řekou Sázavou se nesly písně Karla Kryla

V současné době se při poutích věnujeme spíše radovánkám světským. V kácovské přírodě však návštěvníci kromě zábavy načerpají také posilu a energii. Takže původní cíl poutě vlastně zůstává nezměněn.