Jako téma letošního hudebního pásma byla zvolena první republika a písničkář Karel Hašler. Program byl doplněn o taneční vystoupení žáků školní družiny a recitací, které spolu se scénkami předvedli žáci osmých a devátých tříd základní školy.

Koncert uspořádala Základní umělecká škola Uhlířské Janovice pod patronací starosty obce.