Ty začaly již v pátek večer pouťovou zábavou s hudbou Honzy Kmenta. Slavnost pak pokračovala i v sobotu již od brzkých ranních hodin. V půl šesté ráno vyšli věřící na pěší pouť ze Zásmuk. V deset hodin na pěší pouť navázala mše svatá v kostele sv. Anny, kterou celebroval kardinál a pražský arcibiskup Dominik Duka. Program pouti pokračoval po celý den veselicemi na zábavních atrakcích a u barevných stánků, neboť na pouť se sjeli lidé z celého okolí. TI zde mohli mimo jiné i shlédnout pohybové vystoupení Kořeny a křídla sv. Ludmily. Pouť vyvrcholila v neděli dopoledne, kdy se místní věřící sešli k tradičnímu novokněžskému požehnáním. 

Více se dozvíte v Kutnohrském deníku v pondělí 28. července.