Hrál Tomáš Najbrt, který osm let působil jako celocírkevní hudební kantor v evangelické církvi. V současné době vede pěvecké sbory, je stálým členem souboru Ritornello a spolupracuje s dalšími soubory a sólisty.

Spolu s ním se představil P. Jaroslav Konečný, který vykonává funkci vikáře vikariátu Vlašim. V rámci vikariátu vyučuje své žáky varhanní hře a připravuje je k působení při liturgii. Ve své farnosti též vede pěvecký sbor Diphtheria a funerální bratrstvo Pedibus prioribus (Nohama napřed).

Oba pánové svou hru doprovázeli zajímavým povídáním o svých nevšedních nástrojích.