Taneční kurzy mají na našem území velkou tradici. Nikde na světě, s výjimkou Slovenska a Rakouska, tento fenomén neexistuje. U nás ale převažují kurzy pro „náctileté“, v tomto věku jsou na „nátlak“ rodičů v podstatě „dobrovolně povinné“.


Taneční večery pro všechny generace nejsou ale příliš rozšířené, a proto patří manželům Vránovým poděkování za jejich propagaci. O tom, že manželé Vendula a Miroslav Vránovi jsou ti nejpovolanější, se přesvědčili účastníci  „Tanečního večera“ v Čáslavi!