Úvodního slova se ujal arciděkan Jan Uhlíř, který se ve své úvodní řeči dotkl paradoxu zrození a umírání: v 15 hodin, kdy koncert začínal, zněl totiž ve věži sv. Jakuba zvon. Tak je tomu v neděli v tuto dobu pokaždé, kdy se v Kutné Hoře narodí nový život. V kostele ale zároveň znělo requiem, což je v překladu mše za zemřelé.