Patnácté století pro většinu z nás představuje především dobu velkého náboženského konfliktu. V přednášce bylo popsáno myšlenkové pozadí této doby, zejména úvahy o přípustnosti násilí a právní pozadí šlechtického myšlenkového světa. Na teorii a praxi násilí v životě české šlechty Zdeněk Beran nahlížel z hlediska společenských a politických změn, které přineslo „husitské století".

Přednášející dále upozornil na triádu, kterou se řídila šlechta, tedy čest - hrdlo - statek. Je příznačné, že na prvním místě je čest, jakožto nejdůležitější rytířský princip. Teprve na druhém místě je hrdlo, dnešním jazykem bychom řekli život. A teprve statek, tedy majetek zaujímá místo třetí. Tento princip se snažili více, či méně úspěšně převzít další stavy, především měšťané, ale také husité. Bohužel z důvodů čistého pragmatismu byly tyto rytířské principy porušovány a v tom se lidstvo nezměnilo dodnes.

Zdeněk Beran přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové, odbornou veřejností je považován za předního odborníka na české šlechtické rody, známá je jeho badatelská a publikační činnost. V Čáslavi přednášel v loňském roce na téma „Trčkové z Lípy na Čáslavsku", letošní přednáška byla neméně zajímavá, téměř padesátka posluchačů toho byla důkazem. To, že přednáška zaujala, se potvrdilo také zájmem o diskusi po jejím ukončení.

Autor: Vladimír Havlíček