Letošní ročník je pořádán pod heslem Zhasínáme fosilní energetiku. Jeho posláním je upozornit na negativní dopady využívání fosilních paliv a potřebu jejich postupného útlumu za současného nahrazení čistými obnovitelnými zdroji.

Česká republika se do Hodiny Země zapojuje od roku 2010 a Kutná Hora je pravidelným účastníkem. „V archivu máme fotografie z Hodiny Země v Kutné Hoře z roku 2011, takže město se zapojí již minimálně popáté," uvedla Yvonna Gailly, ředitelka Ekologického institutu Veronica. Ten je spolu s Klimatickou koalicí a Centrem pro dopravu a energetiku koordinátorem akce.
Hodina Země je největším celosvětovým happeningem. Kampaně se po celé planetě tradičně účastní miliony lidí a zhasínají i nejznámější světové památky. V minulosti zhasínala světla i neonové poutače na náměstí Times Square v New Yorku, potemněla ale i socha Ježíše Krista v Riu de Janeiro nebo Eiffelova věž v Paříži.

Letošní ročník postupně osloví celý svět. Hodina Země začne na Fidži a skončí přesně o den později na ostrově Samoa. Do tmy se na celém světě ponoří přes 7000 měst. V České republice se k happeningu kromě Kutné Hory připojí i sousední Kolín, Ústí nad Labem, Nepomuk nebo Praha.