Ke 30. červenci lístek na samotnou výstavu zakoupilo 683 návštěvníků. Vstupenku do celého objektu jezuitské koleje, v jehož rámci si mohou hosté stálou expozici rovněž prohlédnout, pak koupilo 2034 návštěvníků.

Častými hosty jsou prarodiče s dětmi

„Je pro nás překvapením, že o stálou expozici se hodně zajímají místní obyvatelé, kteří se sem i opakovaně vrací. Často tu potkáváme také prarodiče s vnoučaty, kteří je po prohlídce vezmou do našich vizuálních heren, kde se děti dostatečně vydovádí," řekla Jana Homolková z oddělení PR a marketingu.

close V létě se návštěvníci seznámí s novou expozicí v GASKu v rámci komentovaných prohlídek zoom_in

Cizinci však na Stavy mysli příliš nechodí. „Z programu zahraničních zájezdů vím, že na návštěvu Kutné Hory mají například pouhé 4 hodiny, včetně oběda. Aby si stihli prohlédnout i jiné památky, na jezuitskou kolej a stálou expozici nezbývá čas," vysvětlila dále Jana Homolková.

Prohlídky doplní v létě komentář

Po celé léto v GASKu probíhají k expozici Stavy mysli – Za obrazem komentované prohlídky. Včera od 11 hodin například návštěvníky GASKu seznámila s inovativním přístupem této nové výstavy Karin Šnajdrová Militká, vedoucí lektorského centra. „Komentované prohlídky pojímáme tak, že v první místnosti vysvětlíme návštěvníkům okolnosti vzniku sbírky a také ideu, se kterou hlavní kurátor Richard Drury tuto expozici koncipoval. Poté si návštěvníci sami projdou místnostmi expozice," uvedla vedoucí. „Vystavená díla nejsou řazena chronologicky, ani podle jednotlivých výtvarných směrů. Jsou postavena do vzájemného kontrastu dvou pocitů, kterými díla působí na pozorovatele. Z toho důvodu hosty provádět plynule postupně všemi místnostmi ani nelze," dodala.

close V létě se návštěvníci seznámí s novou expozicí v GASKu v rámci komentovaných prohlídek zoom_in

Vystavená díla doprovází aforismy a citáty převážně od Josefa Čapka, který je oblíbeným umělcem hlavního kurátora. „V příštím roce si připomeneme výročí Čapkova úmrtí. Pro školy připravujeme program, který jim přestaví Josefa Čapka z pozice výtvarníka," doplnila Karin Šnajdrová Militká.

S díly seznámí žáky nový katalog

S díly ze stálé expozice Stavy mysli – Za obrazem budou moci v budoucnu seznámit své žáky i učitelé výtvarné výchovy. Přes léto připravují zaměstnanci lektorského centra „katalog", kde se žáci nejen seznámí s některými vystavenými exponáty, ale zároveň budou řešit i některé zadané úlohy. „Některé úkoly povedou studenty pouze k zamyšlení. Jinde budou muset debatovat s kamarádem a u některých bude potřeba i něco doplnit," popsala vedoucí lektorského centra. Ta na závěr uvedla, že tento katalog vyjde ve dvou exemplářích. Jeden bude určen pro žáky základních škol a připravuje se i katalog pro předškoláky.

Ve výstavních síních jsme nechali nerovné zdi

Správné nasměrování světel, odpovídající vlhkost ovzduší, klimatizace nebo samotné umístění exponátů. To jsou věci, které před otevření sbírky společně s hlavním kurátorem a architektem řeší Alexandr Koráb, správce GASKu. Návštěvníci většinou technické práce, které stojí v pozadí expozice, nevnímají. Co vše je potřeba z technického hlediska zařídit, aby mohla být expozice otevřena a vše fungovalo tak, jak má?

U čeho se z technického hlediska při přípravě expozice začíná?

close Alexandr Koráb se zasadil o technickou stránku nové stálé expozice Stavy mysli - Za obrazem zoom_in


Autorovi, který u nás chce vystavovat, nejprve ukážeme, jaké prostory má k dispozici. V tomto případě se jedná především o prezentaci našich stálých děl. Hlavní slovo při úpravách prostoru má kurátor, který si může k ruce přizvat i architekta. V případě Stavů mysli jsme udělali zásadní krok, a sice odstranili jsme ty předchozí panely, které nedávaly tušit, kde se vůbec návštěvník nachází. Nechali jsme holé bílé stěny, které jasně ukazují, že se nacházíme v jezuitské koleji.Dokonce i stěny jsme nechaly nerovné.

Jak veliké zásahy do architektury si přitom můžete dovolit?

Vše se musí diskutovat s památkáři, na jejichž seznamu je jezuitská kolej samozřejmě umístěna. Například citáty a aforismy nejsou na stěny nastříkané, ale jednotlivá písmena jsou lepená.

To muselo značně komplikovat fakt, že stěny jsou jak jste řekl nerovné.

Ano, to máte pravdu. Čas od času se nám některé z písmenek odlepovalo od povrchu, ale vylepšili jsme technologii lepení.

Jak je tomu například s údržbou teploty v místnostech?

Místnosti jsou plně klimatizované. Museli jsme vymyslet jiné, modernější řešení klimatizace, protože předtím byly panely klimatizace umístěné v rozích síní. Někteří návštěvníci tyto boxy klimatizace občas považovali za dílo. Klimatizace běží neustále, 24 hodin denně. Dbáme také na kontrolu vlhkosti, kterou monitorují počítače. Každý člověk si s sebou určitou vlhkost přináší. Pokud by se hodnoty značně vychýlily, mohlo by se to negativně podepsat na vzhledu děl.

Poté se může přistoupit k instalaci děl?

Ano, poté se pouštíme do samotné instalace. O rozmístění děl opět rozhoduje kurátor, který obrazy vždy postaví ke zdi, na které si je přeje mít zavěšené. Trojrozměrná díla se instalují na podstavce, o jejichž podobě rozhoduje architekt – jakou budou mít barvu, tvar. U expozice Stavy mysli – Za obrazem jsou podstavce jednoduché, bílé. U nás v galerii nemáme k dispozici závěsný systém jako v jiných galeriích. Obrazy se u nás věší na skobičky a hmoždinky. Máme k dispozici laserový přístroj, který na zeď promítne linku, podle které obrazy rovnáme tak, aby byly jejich rámy v jedné rovině. O výšce, v jaké budou viset, rozhoduje kurátor výstavy. Díla jsou opatřena popiskem na skleněném podkladu s písmem, které bylo speciálně navrženo pro GASK.

Jak je to s nasvícením exponátů?

Díky odstranění panelů se prostory otevřely, okna opatřují přísun denního světla. Na oknech jsou umístěny speciální fólie, které umožňují návštěvníkům výhled ven, propouští světlo, ale zadržují teplo, které slunce přináší, takže se místnosti neohřívají. Nasvícení si opět koordinuje kurátor. Používáme halogenová světla, jsou pojízdná a dá se s nimi na zavěšeném rámu volně pohybovat. Před zahájením výstavy se světla nastaví, potom se už s nimi nehýbe. O intenzitě nasvětlení rozhoduje také materiál, zda se jedná o olej, fotografii nebo papír. Zejména fotografie mají tendenci na denním světle žloutnout.

Čili osvětlení žádnou údržbu nevyžaduje?

Osvětlení se nastaví před zahájením výstavy a potom se vždy stiskne vypínač a osvětlení se vypne nebo naopak zapne. Světla ozařují díla od 10 do 16 hodin každý den kromě pondělí. Nyní nám přislíbil Středočeský kraj příspěvek na nákup nového úspornějšího osvětlení, které výrazně šetří spotřebu.