„Dlouho jsme hledali školu, která by poskytovala pro toto řemeslo potřebné vzdělání. Nakonec jsme ji našli v Praze v Hloubětíně. Nabízela různé řemeslné obory, kam přijímali jen několik málo uchazečů,“ naznačila akademická malířka Jitka Jelínková, maminka Báry.

Pro nově vzniklý salon se následně hledalo jméno, které mělo vystihnout vazbu na Kutnou Horu i to, že sortiment je určený zejména pro ženy. „Nabízelo se jméno U Jakuba, avšak to by nebylo tak výstižné,“ zmínila Jitka Jelínková.

Výběru nakonec dopomohla kutnohorská pověst o Meluzíně. „Meluzína je krásná postava a navíc tu pověst Kutnohořané dobře znají,“ dodala.