Po úvodním slově paní ředitelky PaedDr. Jitky Schüllerové už jeviště přivítalo slavnostně oblečené dívky a chlapce z deváté třídy, kteří se za pár dnů rozloučí se školou. Po jejich tanečním nástupu dostali všichni žáci šerpu - jako upomínku na školní léta.

Poté již probíhal program nazvaný Televizní vysílání stanice ZŠ-MŠ , ve kterém vystoupily nejprve děti z mateřské školy s pohádkou Boudo, budko, následovalo taneční vystoupení prvňáčků a znovu pohádka, tentokrát žáků 2. třídy O koblížku. Třeťáci předvedli své znalosti angličtiny a čtvrťáci nás zasvětili do všech zákonitostí pohádky. Pak jsme se na chvíli roztančili při vystoupení malých mažoretek a obdivovali jejich zručnost. První část zakončili páťáci svou Hloupou pohádkou.

Druhá půlka nám připomněla hledání nových talentů v pořadu Šestka hledá super star.Se sedmáky jsme se přenesli do školních lavic a osmáci se předvedli jako dokonalí tanečníci a tanečnice. Devítka si připravila scénky, ve kterých srovnávala různé situace v době minulé a v současnosti. Celým pořadem nás provázeli Alena Ručková, Matěj Janeček, Jiří Havránek a Kateřina Hrušková z osmé třídy a Jana Krejčíková ze třetí třídy.

Úplný závěr patřil opět deváté třídě, která s písničkou skupiny Katapult „Někdy příště“opustila sál, tak jako za pár dní opustí Základní školu v Potěhách.
Celé „vysílání“ se velmi líbilo a dík patří nejen všem malým umělcům, kteří se nebáli a vystoupili na pomyslná divadelní prkna, ale také jejich třídním učitelům , kteří s nimi celý program připravili. Nezbývá mi, než všem poděkovat a popřát jim hezké prázdniny, a „někdy příště“ na shledanou.