V letošním roce se představili již s třináctou hrou, respektive s operetkou Ostrov milování autorů Karla Melíška a Jarka Mottla, jejichž libreto doprovází hudba Josefa Stelibského.

„Než jsem došla k výsledku, předcházelo tomu opět dlouhé hledání, abych našla hercům role na míru,“ vypráví režisérka Věra Zdeňková a pokračuje: „Zároveň jsem chtěla, aby našich šest hudebníků mohlo představení doprovázet,“ vysvětlila. Ochotnická představení totiž tradičně doprovází kapela Jiřího Fiedlera.

Na představení ochotníků je krásné to, jakou lásku a elán do svých rolí vkládají. „Lidé by měli vědět, že ochotníci hrají bez nároku na honorář,“ vzkázal pokladník.