Soutěžní medovníky, kterých bylo letos do soutěže přihlášeno čtrnáct, hodnotila odborná porota včele s předsedkyní Českého svazu včelařů Jarmilou Machovou. Hodnotícím kritériem byla hlavně chuť a vzhled. V případě rovnosti bodů rozhodla o umístění větší hmotnost. Podmínkou bylo, že při výrobě medovníku musel být použit med z ratajského okolí.

Pro první tři místa byl připraven pohár a všichni soutěžící pak obdrželi medaili, plnou tašku upomínkových předmětů a tři kilogramy mouky. Rozhodnutí poroty mohla ověřit i veřejnost, pro níž byla také připravena ochutnávka. Ta se ukázala jako velmi populární zejména u dětí. Pro ně byla připravena i tvořivá dílna a skákací hrad.

Za velikého zájmu diváků se soupeřilo v hodu oboustrannou sekerou. Soutěž upořádal spolek Český dřevorubec pod názvem Ratajská sekera.

Program doplnila ukázka práce s koňmi v podání Jízdní skupiny Městské policie hl. m. Prahy.

Průběh celého odpoledne moderoval Stanislav Berkovec.

Pod akcí je podepsán její zakladatel Jiří Vorlíček se svým pořadatelským týmem, místní organizace Českého svazu včelařů, spolek Český dřevorubec a sponzoři. A hlavně autorky soutěžních medovníku, které se přeměnily načas v cukrářky, a připravily mnohdy až umělecky ztvárněné výrobky, jež v obchodech vídáme pouze v kartonové krabici.