„Návštěvníci si mohou prohlédnout například autentické fotografie z generální stávky v Kutné Hoře 27. listopadu,“ uvedl kurátor výstavy Josef Kremla. „Unikátní jsou také ručně psané plakáty a transparenty a vzpomínky pamětníků,“ dodal.

Cílem výstavy je připomenout si touto formou letošní důležité výročí a především dětem umožnit vhled do této doby i prostřednictvím předmětů denní potřeby, jako jsou domácí vybavení, oblečení nebo hračky. Proto nechybí ani edukační program k výstavě, který je zaměřen na žáky základních škol.

„Děti budou moci nahlédnout do této doby pro ně atraktivní formou. Dozví se například, jak to bylo s cestováním, nebo jaké byly k dostání potraviny. Vyzkouší si psaní na stroji a hry jako Kloboučku hop nebo legendární digitální hru Jen počkej zajíci,“ prozradila vedla Kateřina Vavrušková, která pracuje jako muzejní edukátor.

Ještě v říjnu budou mít návštěvníci možnost navštívit výstavu zdarma v pondělí 28. října během Dne Středočeského kraje. Od 11.00 a 15.00 hodin navíc proběhne komentovaná prohlídka výstavy s jejím kurátorem Josefem Kremlou.