Socha svatého Jana Nepomuckého byla někdy od roku 2011/2012 zasíťovaná, bylo zde nebezpečí, že odpadnou nějaké části. Nyní ji restaurátor zpevnil na místě, protože jinak by se při přesunu pravděpodobně rozpadla. V pátek kolem osmé hodiny raní byla sejmuta a odvezena do ateliéru k restauraci," říká Jana Jelínková z oddělení regenerace památek městského úřadu v Kutné Hoře.


Jelikož je socha ve špatné stavu na fasádu domu se již nevrátí. „Bude umístěna v lapidáriu ve Spolkovém domě v Lierově ulici," dodává Jelínková. Kutnohorské náměstí, tak přijde o jednu ze svých dominant.