Disegno interno čili „vnitřní uspořádání“ je název výstavy děl Evy a Jana Švankmajerových, která představuje tvůrčí oblasti, do kterých světově proslulý surrealista Jan Švankmajer, slavící letos devadesáté narozeniny, zasáhl (koláže, grafiku, objekty, knižní ilustrace, medijní kresby, taktilní experimenty, sběratelství a samozřejmě film). Důležitou součástí výstavy je také prezentace malířského díla autorovy manželky Evy Švankmajerové, které s tvorbou Jana Švankmajera dodnes vede svébytný dialog.

Jan Švankmajer tiskne litografie v dílně Petra Korbeláře:

Zdroj: Youtube

Výstavu provází bohatý doprovodný program věnovaný jak stěžejním, tak i méně očekávatelným tématům, s nimiž Švankmajerova mimořádná imaginace pracovala a nadále pracuje. Kurátorem výstavy Disegno interno za GASK je Richard Drury, autorem doprovodného programu je Petr Adámek. Výstavu, jejíž podoba byla formována ve středočeské Knovízi, mohou návštěvníci zhlédnout od 3. března do 4. srpna 2024.