Deset festivalových koncertů zahrnuje komorní program, symfonické dílo, soudobou hudbu i díla zřídka uváděných autorů. Festivalová dramaturgie zároveň akcentuje přizvané projekty na pomezí žánrů. Jádro festivalového programu však tvoří komorní koncerty hráčů, kteří se na jeden týden setkají v Kutné Hoře, aby přes den zkoušeli večerní program a každý den tak sdíleli jedinečnou energii čerstvě nazkoušeného díla

V předvečer zahájení MHF Kutná Hora v sobotu 22. srpna se v rámci Preludia v kapli Božího těla představí harfistka Jana Boušková a violoncellista Jiří Bárta v programu složeném ze skladeb Jana Ladislava Dusíka, Josefa Suka, Antonína Dvořáka a Arvo Pärta.

Koncertem komorního repertoáru v neděli 23. srpna zahájí program v chrámu sv. Barbory Eben Trio v premiérovém podání Smyčcového kvartetu č. 1, „Kreutzerovy sonáty“ od Leoše Janáčka v úpravě pro klavírní trio Miloše Štědroně.

Následovat budou ve střídavém obsazení komorní díla Felixe Mendelssohna a Roberta Schumanna, kdy se poprvé představí větší část umělců, kteří budou po celý týden účastni festivalového programu: houslisté Martina Bačová, Helena Jiříkovská a Roman Patočka, violisté Karel Untermüller a Martin Stupka, violoncellisté Jiří Bárta a Lukáš Polák, klavíristé Terezie Fialová a Igor Ardašev.

close Mezinárodní hudební festival Kutná Hora 2020. info Zdroj: www.mfkh.cz zoom_in

Dva koncerty jsou na programu v pondělí 24. srpna: při programu Silenzio v kapli Božího těla akordeon Jarmily Vlachové nahradí varhany, baján i harmonium, čímž se ukáže mnohostrannost tohoto nástroje. Zazní skladby tatarské skladatelky Sofie Gubaiduliny, ale i Orawa v úpravě pro smyčcový kvartet Wojciecha Kilara.

Pěvecké duo Kchun tenoristy Martina Prokeše a barytonisty Marka Šulce představí ten samý večer v pozdních hodinách projekt Purgatio, ve kterém dochází k propojení hlasu, mluveného slova a videoartu. Klavírní recitál Igora Ardaševa v chrámu sv. Barbory vystřídá o den později komorní program složený ze skladeb Dmitrije Šostakoviče a Roberta Schumanna. 

Název „Z vlastního nitra růst…” – od kořenů k současnosti nese koncert na pomezí žánrů, ve kterém spolu účinkují varhanice Katta, Jiří Pavlica & Hradišťan. V rámci závěrečných tří koncertů mají posluchači možnost slyšet program složený výhradně z děl Ludwiga van Beethovena, od jehož narození letos uplynulo 250 let.

Beethovenovy sonáty pro violoncello a klavír provede v kostele sv. Jana Nepomuckého Terezie Fialová a Jiří Bárta. V Trojkoncertu, op. 56 pro klavír, housle a violoncello je v rámci závěrečného koncertu v sobotu 29. srpna doplní houslista Roman Patočka a doprovodí Komorní filharmonie Pardubice v čele s dirigentem Stanislavem Vavřínkem.

V podání pardubických filharmoniků zazní i Beethovenova Symfonie č. 2 D dur, op. 36. Postkudium, které již tradičně probíhá na konci festivalu v kostele Zvěstování Panny Marie v Bohdanči, bude patřit Škampovu kvartetu a Beethovenovým Smyčcovým kvartetům č. 1 a 15.