Na tři měsíce se děti pomyslně odpoutaly od „útoků“ barevných reklam a billboardů, které na ně čekají na každém kroku ve své snaze získat je pro něco, nalákat je ke koupi čehosi, přestěhovaly se pomyslně do černobílého světa. Některé práce jsou snovými vizemi dětí, a to těch, které si téma výstavy vzaly skutečně „za své“ a realizovaly své sny výtvarně. Některé se nechaly inspirovat objevováním černobílých předmětů ve svém okolí a na své si přišli i milovníci šachů. A tak kromě šachovnic, šachových figur v mnoha podobách, klaviatur pianin, notových zápisů, houslových klíčů a starých gramofonových desek, můžete vidět i plastiky z nalezených bílých a černých předmětů, výtvarné práce inspirované uměním op-artu a portréty realizované technikou kresby výtvarně nadanými dětmi.

Na výstavě jsou letos i práce nadaných dětí z 1. stupně školy, které chodí na soukromou výuku výtvarné výchovy a měly šanci nahlédnout do „výtvarné kuchyně“ svých mnohem starších spolužáků. Právě to jim bylo inspirací a zvítězila touha vystavit své dílko mezi zkušenými „výtvarníky“. Absolutní volnost byla ponechána dětem pokud šlo o volbu výtvarné techniky, o použití výtvarného materiálu, o volbu práce ve skupině nebo o individuální práci. Podařilo se nám společnými silami dosáhnout i vzájemné pomoci mezi dětmi jednotlivých tříd. Tříměsíční práce se odvíjela v duchu přátelské atmosféry, neodmyslitelně s sebou nesla konzultace dětí se mnou, ale i mezi nimi samotnými.

Samozřejmostí byla spolupráce s učiteli pracovních činností, s učitelem Jaromírem Novákem a Josefem Prokešem, kteří mně i dětem vycházeli maximálně vstříc při realizaci výtvarných nápadů. Stejnou měrou je třeba poděkovat za pomoc i panu školníkovi Pavlu Benešovi. Celá práce na projektu „Černá, bílá“ byla zkrátka jeden velký dokonale sehraný koncert dokumentovaný fotografiemi, které připomenou dětem i návštěvníkům tvůrčí cestu k výslednému výtvarnému dílu.

Výstava je otevřena od 1. května v prostorách KICu v Uhlířských Janovicích a potrvá do konce měsíce.