Hlavní redaktorka Drahomíra Nováková o knize prozradila: „Sborník je věnován generálu Moravcovi, jehož odkaz jsme si připomněli několika akcemi. Bylo to zejména odborné kolokvium nazvané František Moravec a československé vojenské zpravodajství před rokem 1948, které se konalo na Nové scéně Dusíkova divadla. Dále putovní výstava v galerii Městského muzea nazvaná Život generála Františka Moravce, připravená Klubem vojenské historie z Mladé Boleslavi.“

| Video: Youtube

Moravec uletěl do Anglie těsně před nadcházející německou okupací i se seznamem agentů v Německu a dalšími tajnými dokumenty. V Anglii naplánoval akci Anthropoid, jejímž výsledkem byl atentát na zastupujícího říšského protektora obergruppenführera SS Reinharda Heydricha.

| Video: Youtube

Čáslavské kolokvium se konalo při příležitosti 80. výročí okupace Československa a odchodu jedenácti zpravodajců v čele s čáslavským rodákem Františkem Moravcem do Velké Británie. Starosta města Vlastislav Málek udělil na kolokviu čestné občanství in memoriam generálu Moravcovi, které převzala jeho vnučka Anita Moravec Gard, žijící ve Spojených státech amerických.

Ve sborníku jsou publikovány přednášky Tomáše Bandžucha, Prokopa Tomka a Jana Schneidera. Obzvlášť zajímavá je přednáška Davida Nováka ze spolku Třiatřicet o čáslavském udavači, redaktoru Arijského boje a agentu Gestapa Václavu Píšovi. Následuje proslov Vlastislava Málka při udělování čestného občanství a sborník pokračuje proslovem Tomáše Mišlana a Davida Lupáče z výstavy o generálu Moravcovi.

| Video: Youtube

Publikace je doplněna reportážemi a fotografiemi Vladimíra Havlíčka o pobytu Anity Moravec Gard v ČR. První nás zavede do soukromé sbírky vojenské techniky, militárních a vojenských kuriozit Oldřicha Skaláka, který připravil pro paní Gard mnohá překvapení. Druhá popisuje návštěvu čáslavského kostela a synagogy, kde paní Anitu prováděl a odborný výklad v angličtině poskytl Filip Velímský. Třetí reportáž popisuje odhalení pamětní desky Františku Moravcovi na domě v Roosveltově ulici v Praze, kde žil do svého odletu do Anglie. Sborník je doplněn dokumenty z rodinného archivu Anity Moravec Gard.

| Video: Youtube

Nejen za publikaci, ale za aktivity kolem generála Moravce je třeba poděkovat všem zúčastněným. Uvědomují si jeho význam nejen pro Čáslav, ale pro celé bývalé Československo. Není náhoda, že 601. skupina speciálních sil Armády ČR nese jeho jméno. A vojenské zpravodajství uděluje čestnou medaili s jeho jménem k ocenění svých příslušníků. A překvapení na závěr? V brzké době bude převezena urna s popelem Františka Moravce z USA do Čáslavi!

| Video: Youtube

Čáslavský starosta Vlastislav Málek ve svém proslovu na kolokviu mimo jiné prohlásil: „Jestli bych si dovolil poukázat na něco, v čem může být osobní život pana generála Moravce příkladem a vzorem, na který by bylo záhodno navazovat a čím se nechat inspirovat, pak by to byla jeho oddanost pravdě, služba národu a nezištnost při realizaci kroků, které shledával nezbytnými.“