K tanci maturantům a jejich hostům hrála kapela Paragraf 202, moderování se ujaly Klára a Lucie Šuhajovy. Slavnostní večer zpříjemnilo přítomným také vystoupení Free klubu Ivety Littové.