Úvodního slova se poté ujal starosta města, Vlastislav Málek, který připomněl také svoje působení v roli moderátora setkání s významnými sportovci, která se odehrávala právě na pódiu Dusíkova divadla.

Samotného otevření výstavy se potom svým proslovem ujal historik architektury Rostislav Švácha, který připomněl jak historickou cenu celého objektu, tak i hodnotu nedávno zbudované nové scény Dusíkova divadla. Její podoba zaujala organizátory soutěže o nejlépe začleněnou novostavbu do historického prostředí, kterou uděluje Společnost za starou Prahu, a získala tak jednu z hlavních cen.

Mezi dalšími hosty vernisáže výstavy a také přednášejícími nechyběla ani Lada Bartošová, která shrnula zajímavé údaje z historie Dusíkova divadla. Jiří Mrázek vyzdvihl některé poznatky, jež vzešly ze stavebně-historického průzkumu objektu divadla.

Na konci slavnostního setkání patřilo slovo také architektu Aleši Burianovi, jednomu ze spoluautorů projektu Nové scény Dusíkova divadla, jehož ředitelka, Eva Albrechtová v samém závěru oficiální části akce poděkovala také architektce Radce Neumanové za práci na přípravě celé prezentace sto padesátileté historie Dusíkova divadla. Následně se již hosté programu rozešli na prohlídku otevřené výstavy.

Zdeňka Nezbedová