K vidění tam jsou fotografie Igora Slobody, Josefa Spěváka, Jaroslava Brunera, Petra Veseckého, Miroslava Lepešky, Zdeňka Kohoutka, Miroslava Perného, Karla Kvapila, Pavla Dočekala, Moniky Pravdové, Veroniky Šenkové, Dany Fofoňkové, Jiřího Freunda, Jana Zdichynce, Václava Baráka, Jakuba Kutílka, Jiřího Pössla, Oldřicha Linharta a Miroslava Semeráda.

„Od každé osoby jsem měl možnost vybrat v rámci kapacity tři fotografie. Snažil jsem se vybrat takové fotografie, které jsou nadčasové a které, alespoň dle mého subjektivního soudu, vytvářejí vnitřní portrét dotčené osoby,“ řekl na vernisáži Petr Svoboda, emeritní ředitel mostecké galerie, který se ujal role kurátora výstavy a autora připraveného almanachu.

Na realizaci projektu se dále podílely Dusíkovo divadlo, Městské muzeum a knihovna Čáslav a Město Čáslav v čele se starostou Vlastislavem Málkem, který převzal záštitu nad celou událostí.

Čáslavský fotoklub byl založen v roce 1919. Jedním ze zakládajících členů byl Rudolf Paďouk, jehož vnuk se vernisáže také zúčastnil.

„Čáslavský fotoklub čelil v minulosti restriktivním opatřením různých politických režimů, několikrát musel svoji činnost přerušit, ale vždy se jeho členům podařilo po kratším či delším období na původní aktivity navázat a pokračovat v práci. Díky tomu patří k nejstarším českým klubům fotografů v naší zemi, který existuje až do dnešních dnů,“ připomněl předseda spolku Třiatřicet David Novák.