Nejen názvem se výstava podobá výstavě vánoční z prosince minulého roku. Má za cíl ve zkratce seznámit návštěvníka s hlavními lidovými obyčeji i zvykoslovnými předměty. Mimo panelů s vysvětlujícími texty návštěvník zhlédne drobnou výstavku velikonočních kraslic, řadu velikonočních ozdob, které dříve krášlily nejen interiéry domácností našich předků a vůbec poprvé má možnost obdivovat právě dokončenou křížovou cestu řezbáře samouka Miroslava Hniličky z Prahy.