Na programu byly interpretace hudebních děl světových mistrů, například Antonia Vivaldiho, Bedřicha Smetany či Antonína Dvořáka. Různorodost koncertu přinesly i úpravy lidovek a amerických spirituálů. Hlavní část večera pak tvořilo dílo Otčenáš od Leoše Janáčka. Pěvecké sbory podpořili i špičkoví sólisté, harfistka Hana Müllerová - Jouzová a tenor Michał Dziedzic. Taktovky se ujal a celý koncert dirigoval Noah Horn.

Jedním z cílů kutnohorské Charity je možnost nabídnout pomoc i ženám, které se ocitly bez domova. Noclehárna jim z kapacitních důvodů nebyla dosud poskytována. „Od města Kutná Hora však máme nově zapůjčeny větší nebytové prostory ve zděné budově, která donedávna sloužila jako archív městské knihovny. Prostory v tuto chvíli procházejí rekonstrukcí a vznikne zde noclehárna pro ženy,“ vysvětlil ředitel charity Robert Otruba. Středisko si dopoledne před koncertem prohlédli i američtí hosté, kteří se seznámili s jeho činností.