Bytovou nouzí se rozumí termín, kdy lidí jsou bez bytu a žijí např. v ubytovnách nebo azylových domech; případně žijí v nejistých podmínkách přechodného bydlení u příbuzných či známých; dále může jít o situaci, kdy jsou v nevyhovujících bytech, kde chybí základní služby a vybavení. Těmi mohou být tekoucí či teplá voda, elektřina, toaleta, koupelna, kuchyňský kout. Případně lidé, kteří žijí v ústavních zařízeních, i když by mohli žít v přirozeném prostředí.

Existuje tedy skupina lidí, kteří nemají prostředky na bydlení; a situace je taková, že města a obce prostě nemají tolik sociální bytů, aby mohly vyhovět zájmu a potřebě. Podle statistiky agentury Lumos je totiž jen ve středních Čechách 3932 domácností v bytové nouzi; to je celkem 6966 osob. A to podle expertů znamená 2376 dětí postižených bytovou nouzí. Podle statistiky se problém týká 2860 bezdětných domácností.

Problémem však zůstává fakt, že sociálních bytů je málo a čím dále více lidí se dostává do finančních problémů. A ty znamenají komplikace s udržením si střechy nad hlavou. „Rodinám se někdy nedaří čelit vysokým nájmům, standardní byty je pro nedostupné,“ řekla Václava Caithamlová, která působí jako vedoucí sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi ve Farní charitě Příbram.

Jak podotýká, problematika se týká často lidí, kteří jsou z nějakého důvodu vyřazeni ze systému. „Nemají dávky, mohou mít problém s pracovními návyky, na to se nabalují další problémy,“ řekla. A pak přichází další komplikace: ubytovny, ve kterých nacházejí přístřeší, jsou různých typů. Některé se specializují na poskytování ubytování třeba manuálně pracujících – a ti mají jiné nároky na bydlení než rodina. „Pro rodinu je nepřijatelná společná kuchyň a toaleta na patře,“ podotýká.

Oblast sociálního bydlení je politickou záležitostí. Takový názor má Petra Hrubá, která se zabývá oblastí sociálního bydlení v kladenské pobočce Člověka v tísni. Podle ní by se měla bytová nouze řešit minimálně na úrovni obcí; a to tak, že se zavede způsob, který bude ukončovat bezdomovectví. „Většinou se to opírá o vlastní bytový fond, se kterým obce pracují, mapují si svoje lokální potřeby, osoby ohrožené bytovou nouzí, vědí o demografickém vývoji,“ podotýká.

Moderních nástrojů je více: třeba jednání s developery. „Jde s nimi vyjednat to, že pokud chtějí v obci postavit bytový komplex, tak že část bytů bude určena pro cílovou skupinu lidí, kteří jsou ohroženi bytovou nouzí,“ vysvětluje. Dále hovořila o sociálních realitních agenturách, které pomáhají těmto lidem sehnat bydlení a zajišťují servis, jako třeba mediaci sousedských vztahů, či podporu komunikace mezi nájemcem a pronajímatelem.

Oblasti by také podle jejích slov mohl pomoci zákon o sociálním bydlení, které mají některé země Evropské unie. Zařadí se mezi ně i Česká republika? To se třeba teprve ukáže…

Počet osob ohrožených bytovou nouzí ve Středočeském kraji za rok 2018

Obec s rozšířenou působností Celkem všech domácností v bytové nouzi Osob celkem v bytové nouzi Celkem dětí v bytové nouzi
Kladno 772 1 443 542
Příbram 513 937 335
Kolín 382 753 300
Mladá Boleslav 228 401 136
Neratovice 226 388 125
Černošice 180 254  49
Mělník 176 319 113
Beroun 162 238  53
Slaný 153 219  44
Kutná Hora 151 317 139

Zdroj: Lumos