Nominovat osobnosti, které si toto ocenění zaslouží, mohou občané i organizace včetně spolků či sdružení prostřednictvím formuláře na webu krajského úřadu. „Kandidáti na ocenění musí být spjati se Středočeským krajem: na jeho území se narodili, žijí zde – či je s krajem spojeno jejich působení, život, dílo nebo činnost,“ připomněl Šíma základní pravidlo.

Cenu je možné udělit jak žijícím laureátům, tak i in memoriam. Nominace lze podávat až do konce října, a to jak prostřednictvím elektronického formuláře na webu, tak i na papíře; formulář v této podobě pak lze doručit na podatelnu krajského úřadu nebo i poslat poštou.

Nalezený raně středověký meč.
Unikátní nález. Těžba písku u Labe odkryla asi tisíc let starý meč

Cena hejtmanky se uděluje za hrdinský čin či společenskou odpovědnost – a dále v několika kategoriích oceňujících dlouhodobé působení či úsilí. Jsou jimi kultura, sport, oblast vzdělávání, vědy a výzkumu, práce ve veřejném sektoru a podnikání. O tom, kdo získá tato ocenění, bude rozhodovat komise složená ze středočeských politiků i zástupců příslušných oborů. Ze všech nominovaných napříč kategoriemi pak ještě lidé mohou vybírat držitele ceny veřejnosti, který vzejde z internetového hlasování.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Hejtmanka Pecková věří, že se podaří najít spoustu lidí, kteří se mohou stát příkladem a inspirací pro ostatní – a jejich životní příběh stojí za zveřejnění i ocenění. „Budu moc ráda, když si lidé opět najdou čas ovlivnit svými nominacemi a hlasy to, komu bude ocenění uděleno, zamyslet se nad tím, kdo by si je za svou práci nebo činy zasloužil, kdo by mohl být tím, na kterého mohou být středočeští občané hrdí,“ konstatovala. Netají přesvědčení, že takových osobností žije mezi námi spousta. „A vůbec nemusí jít o někoho známého a slavného. Naopak: může to být někdo, kdo je pro náš kraj a jeho občany přínosný, zajímavý, důležitý – a třeba i skromně stojí v pozadí a ocenění by si zasloužil,“ zdůraznila Pecková.